Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2022 - 45 de ani de la înființare    

Actualizat la 01.11.2021


Teme de diplomă an academic 2021 - 2022

Finalizarea documentelor pentru sustinerea licentei / disertatiei

 1. Absolventul va trimite lucrarea in format pdf la indrumator folosind platforma evidenta studentilor
 2. Indrumatorul va valida lucrarea
 3. Studentul va completa in format electronic, cu semnatura inclusa, urmatoarele documente pe care le va trimite indrumatorului:
  • Fișa de înscriere
  • Cererea pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație
  • Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării
 4. Indrumatorul va prelua de la student urmatoarele documente, la care va adauga semnaturile scanate, si le va returna acestuia:
  • Fișa de înscriere
  • Cererea pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație
  • Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării
 5. Indrumatorul va completa si semna electronic Referatul de apreciere asupra lucrării de licență/disertație si-l va trimite studentului
 6. Studentul va concatena intr-un singur fisier pdf, denumit Nume_Prenume_AcronimSpec_2022.pdf (de ex. Popescu_Vasile_TCM_2022.pdf), in ordine urmatoarele documente, pe care le va incarca ulterior pe platforma de sustinere on-line comunicata de secretarul comisiei de examen:
  • Pagina de garda completata
  • Fișa de înscriere
  • Cererea pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație
  • Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării
  • Referatul de apreciere asupra lucrării de licență/disertație
  • Lucrarea de licenta/disertatie (care va contine si eventualele desene)
 7. Studentul va incarca pe platforma indicata de secretarul comisiei Formularul 2 in format pdf scanat cu semnatura
 8. Studentul va face un singur fisier pdf denumit Nume_Prenume_AcronimSpec_Fise.pdf (de ex. Popescu_Vasile_TCM_Fise.pdf), care va contine Fisa de inscriere si Cererea de inscriere, pe care il va trimite la secretariat pe adresa mecanicafacultatea@gmail.com

Formulare

Teme

Teme de licență

Teme de disertație

NOTĂ:

 1. Nu pot fi abordate teme decât din listele afișate, și numai după certificarea lor prin semnarea cererii studentului de către îndrumător și directorul departamentului care gestionează programul de studii
 2. Absolvenții din anii anteriori care nu au susținut examenul de licență pot susține în sesiunea iulie sau septembrie 2022 folosind acest formular de cerere de temă

Informații suplimentare

Gol