Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

În atenția comunității academice a Facultății de Mecanică

  • Raportat la situația actuală, la nivelul Facultății de Mecanică s-a luat decizia ca în prima jumătate a semestrului I din anului academic 2021-2022 activitățile didactice să fie desfășurate on-line.
  • În funcție de evoluția pandemiei de Covid-19 orice modificare a modului de derulare a activității didactice se va comunica în timp util.
  • Studenții de anul I vor fi contactați la începutul anului universitar în vederea inițierii în platforma Evidența studenților de către secretariat și tutorii de an.
  • La nivelul Universității din Craiova au fost luate următoarele măsuri în contextul actualei sitații pandemice

IN ATENTIA STUDENTILOR, REFERITOR LA COLABORAREA CU SECRETARIATUL

Allow blocked content - activeX!!!

Misiune:
Facultatea de Mecanică are de peste 40 de ani menirea furnizării de specialiști în domeniul ingineriei mecanice, a ingineriei autovehiculelor și ingineriei civile, atât pentru companiile din zonă, cât și pentru alte companii la nivel național. Absolvenții noștri, indiferent de specialitatea absolvită, au unul dintre cele mai mari grade de angajare, fiind mereu în atenția companiilor de profil care se dezvoltă in zonă.
 
Allow blocked content - activeX!!! Motto Allow blocked content - activeX!!!

e-mail: mecanicafacultatea@gmail.com


Adresa: Str. Calea Bucuresti nr. 107 Cod. 200512 CRAIOVA - Dolj
Tel: 0251 - 543739 | Fax: 0251 - 416630
 

Achitare taxe:
Titular cont: Universitatea din Craiova
C.I.F. 4553380
prin BRD în conturile, cu mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

  • RO48BRDE170SV46910431700
  • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
Best with: Internet Explorer IE9, IE10 IE9  Google Chrome Chr  
Gol